top background midgar.eu logo design top backgroundnietak

Weapons of Mass Distraction.

Jedna z moich pierwszych prac powstałych jako zabawa grafiką wektorową. Z perspektywy czasu nietrudno wskazywać niedociągnięcia w wykonaniu, niemniej przesłanie nie straciło nic ze swej aktualności;-)