top background midgar.eu logo design top backgroundnietak

Tak czy nie? Chaos i walka przeciwieństw.